het bestuur

voorzitter : Karel Hermans

penningmeester : Marc De Bruyne

secretaris : Els Aelbrecht